Tehnike ciljanja

Autor PIKADO.PRO.

Veliki broj početnika ne razmišlja o ciljanju prilikom gađanja u određeno polje. U svakom slučaju i o tome treba voditi računa. U nastavku vam navodimo neke stvari koje treba da znate o ciljanju:

Pronađite pravac gledanja. Određen broj igrača kao nišan koristi svoju ruku da bi popravili preciznost. Na vama je izbor, da li će to biti zglob na kažiprstu, vrh strelice, mali prst ili nešto drugo, sami odredite.

Usmerite se direktno na cilj. Neki igrači se fokusiraju na broj pored ciljanog broja, a to je izrazito pogrešno. Ne obraćajte pažnju ni na šta drugo nego na broj koji želite da pogodite. Ako ste zacrtali cilj trostruko 20 i pogodite 5, ponovo gađajte u trostruko 20 i rezultat će vremenom doći.

Dominantno oko. Svakom od nas je jedno oko dominantno. Otkrijte koje je vaše, i uverite se da ciljate sa njim. Način da ga odredite je da ukrstite dlanove kao na slici i približavajte ka sebi i privućićete ruke do jednog oka. To oko vam je dominantno.