Početni položaj

Autor PIKADO.PRO.

Da li ste se zapitali da li imate ispravan položaj tela prilikom gađanja u tablu?

Početni položaj se često zanemari u početku, što kasnije ume da predstavlja problem jer je teško rešiti se stečenih navika. Pravilan početni položaj tela u određenoj meri utuče na kvalitet igre posebno kada dostignete ogređen nivo igre. Tako da vam savetujemo da povedete računa i o ovom segmentu vaše igre, bez obzira da li igrate kriket, 301, 501, Šangaj…ili bilo koju drugu igru. Evo nekoliko saveta:

Pocetni polozaj  Pikado linija bacanjapravilan polozaj na liniji bacanja

Linija bacanja. Kao po pravilu igrači kada prvi put stanu ispred pikado table na kojoj nisu igrali, nogu oslonca (desna noga) postavljaju na sredinu linije bacanja. Savetujemo vam da obratite pažnju na tablu jer neretko se dešava da linija bacanja nije postavljena idealno pravo u odnosu na tablu. Ovaj problem ćete rešiti tako što ćete pogled sa centra mete imaginarno spustiti do poda a onda do linije bacanja. Ispravno mesto sa kojeg ćete uvek gađati zapamtite po rupi na podu ili nekoj mrlji i sl.

Stajanje na liniji bacanja. Igrač koji baca strelice desnom rukom stajna noga mu je desna a igrač koji baca levom rukom stajna noga mu je leva. Imamo dva položaja stajne noge. U prvom se stajna noga postavlja potpuno paralelno sa linijom bacanja a kod drugog se prsti stopala postavljaju paralelno sa linijom bacanja. Sa levom nogom igrač održava ravnotežu tela. Telo se postavlja bočno u odnosu na tablu. Prilikom bacanja strelice, postavite ruku u liniju između oka i broja koji gađate. Time ćete smanjiti mogućnost da vam ruka ide levo ili desno a lakat udaljite od tela što više a da vam ruka ipak bude u prirodnom položaju.

Čvrsta osnova. Preciznost gađanja počinje sa čvrstim osnovama. Desno rame treba da bude u pravcu desne noge (stajna noga), ipak odstupanja su moguća i kreću se od 50 do 90 stepeni. U zavisnosti od udobnosti položaja za igrača. Prednja (stajna noga) treba da obezbedi stabilan položaj tela i da smanjuje zamor. Leva noga obezbeđuje ravnotežu. Nepravilan položaj tela može da dovede do povreda leđa tokom vremena, tako da proverite da li vaš položaj tela nije previše nagnut unapred jer će to dovesti i do bržeg zamaranja.