Osnove bacanja strelice

Autor PIKADO.PRO.

Bacanje je najvažniji element uspešnog pikado igrača. A ipak, većina igrača ne analizira ovaj kritičan aspekt njihove pikado igre. Većina igrača se zadrži na početnom položaju koji im se učini najudobniji, a da ne razmišljaju da li im taj položaj sabotira igru. Prilikom naredne igre obratite pažnju na druge igrače i njihovo bacanja. Suštinski svako ima jedinstven stil bacanja ali evo nekoliko stvari koje treba da znate:

Pravilan poravnanje. Prvi korak u dobrom bacanju je usklađivanje ramena, lakta i ruke u liniji ka tabli. I kod ovog stava postoje određena odstupanja, ali vam ne preporučujemo jer može da se razvoje loša mehanika ruke.

Stabilan izbačaj. Idealan izbačaj strelice bi bio sličan zamahu čekićem. Korišćenjem lakta i zgloba šake za brzinu a ramena za oslonac. Podignite lakat visoko ali zadržite udobnost ruke u tom položaju.

Držanje strelice. Ne držite strelicu bočno pre bacanja. Da biste postigli visok nivo veštine odstranite sve nepotrebne pokrete. Držite strelicu u visini table pre izbačaja.

Balansiran stav. Dobro držanje ravnoteže je jako važno kod bacanja. Svaki put kad gađate uverite se da je telo u dobroj ravnoteži. Sve osim stabilne ravnoteže dovodi do smanjenja preciznosti.