Napredno držanje strelice

Autor PIKADO.PRO.

Na dosta načina možete držati strelicu.

Odvojite malo vremena da eksperimentišete. Možete dosta unaprediti vašu igru kada pronađete način koji vama najviše odgovara. Ipak izbegavajte prečesto menjanje, dajte sebi nedelju dana da testirate jedan od načina. Obratite pažnju da sve načine testirate na istim strelicama jer ćete tako lakše steći utisak. Ipak nezaboravite da u suštini nema pogrešnog načina. Izdvajamo nekoliko načina:

Sa četiri prsta i palac. Ovaj način postiže maksimalnu kontrolu usmerenosti strelice ka tabli. Ali ima i dosta kontra efekata.

Sa tri prsta i palac. Ovo je osnovni način držanja jer daje mnogo kontrole nad strelicom i pruža mogućnost prilagođavanja. Treći prst na strelici ne povećava šansu za promašaj.

Dva prsta i palac. Možda i najzastupljeniji način među početnicima, jer pruža sredinu u svim aspektima.

Kažiprst i palac. Na način minimizuju se dodirne tačke sa strelicom na račun kontrole strelice. Međutim kada se naviknete ovaj način pruža određene prednosti.