Istorija pikada

Pikado igra je stara više od 500 godina. Smatra se da je pikado nastao među ratnicima koji su između borbi prekraćivali vreme tako što su koplja zabadali u dno od bačve.

Vremenom dok je igra postajala sve popularnija po pabovima tako su i strelice imale manje više standardnu veličinu od oko 10cm. Što se udaljenosti od table tiče, razlikovala se od paba do paba, ali je vremenom usvojena daljina od 8 stopa.

Istorija pikada                                                             Stare pikado strelice

Ono što je najzanimljivije kod pikada jeste neverovatan raspored brojeva koji se nalaze na tabli. A njihov raspored osmislio je Brian Gamlin iz Burya na takmičenjima koja su se održavala na sajmovima. Raspored brojeva je takav da je faktor sreće sveden na minimum. Razmeštaj malih brojeva sa obe strane velikih brojeva, npr. 1 i 5 sa obe strane od 20, 3 i 2 sa obe strane od 17, 4 i 1 sa obe strane od 18, kažnjava netačnost. Tako da, ako gađate broj 20, nedostatak preciznosti biće kažnjen time što ćete pogoditi 1 ili 5. Do dana današnjeg ostalo je nejasno kako je Brian uspeo da gotovo savršeno rasporedi brojeve ako se uzme u obzir da se broj kombinacija piše sa 19 decimala. Ipak sa leve strane table nalaze se koliko toliko veći brojevi kao što su 9,14,11,8,16 pa se ta strana preporučuje početnicima da je gađaju jer se onda isključuje mogućnost da zbir pogođenih brojeva bude recimo jednocifren.

 Stara pikado tabla

Kako se pikado razvijao, samo jednom je dovedena u pitanje njegova globalna popularizacija. Daleke 1908. godine bile su zabranjene igre na sreću. Tadašnje sudije su smatrale da je i pikado igra na sreću i privele su jednog od vlasnika paba poznatijeg kao Bigfoot, pošto je u lokalu imao postavljenu pikado tablu. Bigfoot je tvrdio da pikado nije igra na sreću i da bi to dokazao postavljena je tabla u sudnici. Pogodio je tri strelice u polje 20 a pošto sudski službenici nisu uspeli da ponove isto, tužba je odbačena i dozvoljena je igra pikada po pabovima. U narednih nekoliko godina očekuje se da pikado postane olimpijski sport.