Članci

Rezervni delovi

Autor PIKADO.PRO.

Vrhovi 03 50 kom        Vrhovi 03 100 kom          Vrhovi 03 200 kom          Vrhovi 03 200 kom

 Vrhovi za pikado strelice 0.3 cm                  Vrhovi za pikado strelice 0.3 cm                  Vrhovi za pikado strelice 0.3 cm                 Vrhovi za pikado strelice 0.3 cm

             Kolicina: 50 kom.                                              Kolicina: 100 kom.                                                Kolicina: 200 kom.                                       Kolicina: 500 kom.

               Cena: 150 RSD.                                                   Cena: 250 RSD.                                                    Cena: 400 RSD.                                                 Cena: 750 RSD.

   Poručite: 064/2949-875.                               Poručite: 064/2949-875.                        Poručite: 064/2949-875.                  Poručite: 064/2949-875.

 

Vrhovi 05 50 kom           Vrhovi 05 100 kom          Vrhovi 05 200 kom          Vrhovi 05 200 kom

Vrhovi za pikado strelice 0.5 cm                    Vrhovi za pikado strelice 0.5 cm                   Vrhovi za pikado strelice 0.5 cm                   Vrhovi za pikado strelice 0.5 cm

             Kolicina: 50 kom.                                              Kolicina: 100 kom.                                                Kolicina: 200 kom.                                             Kolicina: 500 kom.

               Cena: 150 RSD.                                                   Cena: 250 RSD.                                                    Cena: 400 RSD.                                                      Cena: 750 RSD.

   Poručite: 064/2949-875.                               Poručite: 064/2949-875.                           Poručite: 064/2949-875.                       Poručite: 064/2949-875.

 

Pakovanje perca sa telom

 

 

1 kom - 30 rsd

25 kom - 625 rsd

50 kom - 1100

100 kom - 2000 rsd

150 kom - 2800 rsd

                   

Poručite: 064/2949-875.