Split skor, Super 100, Rulet

Autor PIKADO.PRO.

SPLIT SCORE

Ovu igru može da igra maksimalno 8 igrača. Igra se sa 3 strelice po rundi – 7 rundi. Igra se počinje sa 40 poena. Gađaju se redom brojevi 15, 16, bilo koji dvostruki, 17, 18, bilo koji trostruki, 19, 20, i centar. Ako igrač ni sa jednom strelicom ne pogodi zadati broj, njegov rezultat se umanjuje na pola. Pobednik je igrač koji ima najviše poena.

Pikado split skor

SUPER 100

Ovu igru može da igra maksimalno 8 igrača. Igra se sa 3 strelice po rundi. Svetlo oko mete se kreće u smeru kazaljke na satu. Igrač mora da pogodi jedan od tri osvetljena segmenta. Pogodak u prvi segment boduje se sa 10 bodova, u srednji sa 5 a u poslednji sa 2 boda. Pogodak u jednostruki, dvostruki ili trostruki segment množi bodove sa 2, 3 ili 4. Pobednik je igrač koji prvi dostigne 100 bodova ili igrač sa najvećim brojem poena.

ROULETTE

Ovu igru može da igra maksimalno 8 igrača. Igra se sa 3 strelice po rundi. Svetlo oko table se okreće u smeru kazaljke na satu zaustavlja se na slučajno odabranom broju 1-20 ili centru. Boduju se pogoci u taj broj – jednostruki 1 bod, dvostruki 2 boda, trostruki 3 boda. Pobednik je igrač koji ima najviše poena.